ეს ყველა ქართველმა უნდა ნახოს!!! არ მინდოდა დრამატიზირება მაგრამ ყველა აკლიკავს ასეთ სათაურს

<3

My Kyiv

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

New Demarkation Lines (Ditsi, Dvani)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Mtkvarze

i love to play not so loud

observing, peeping dark crowd

who’s dancing crossing there tails 

moving lights all around

 

the river is going from right to left

maybe from the ultraright to the ultraleft

crossing fingers between your legs

watching touching feelings theft.

 

don’t tell me you have a daughter

that she fell in love with harry potter

I like your nails in my neck

Harder, faster stronger hotter.

Dance

Im not even interested in social networks

and i’m not interesting 

by my self

dentist’s armchair has become my living place

and i never dance

anymore

and i never dance

anymore

 

u said i look amazing in darkness

when the stars shine

above my head 

I was smiling a lot and smelling your cigarettes

but now… i never dance

anymore

anymore

and i never dance

anymore

Natakhtari Trip

ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageriImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage

Protest in Fashion

Black is becoming more mainstream with the end of september. Trends and colors almost the same. Not so many looks to shoot, but it’s possible to find several fashionistas or just good looking people, who were brave enough and joined a protest manifestation of students against the violence in Georgian prisons. Not as much as on Bolotnaya Square, but there were tens of beautiful girls, what’s the real positive side of very ambient demonstration.

Today’s another option was an attack of cute looking but very dangerous stuff, called Ben Simon Shoes. We have to fight not only against the violence but against Ben Simons to. They kill shoe culture and girls can’t stand the wish of looking like each other.

Smiths, agent Smiths everywhere…

Today I made several photographs, just to remember fashion trends of 19.09.2012 demonstration. It will be different after 10 years. 

ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 854 other followers

%d bloggers like this: